top of page

Anthropoloog in het veld

Een nieuwe traditie: het Waterfeest

Tekst: Christine Yan en Marieke Brandt

Image: Kopfkino illustration & Elsie Vermeer


Antropologen Francio Guadeloupe en Jordi Halfman hebben in 2015 hebben de mythe van het Waterfeest bedacht op het strand van Sint Maarten: een mythe die, geïnspireerd door de kracht van de zee, de verschillende verhalen van kinderen samen zou brengen. Het idee van het Waterfeest is gestoeld op een mythe, waarin mens en dier samenwerken. Met als doel dat het als een jaarlijkse Nederlandse traditie gevierd kan worden, waar kinderen met verschillende achtergronden een gedeelde identiteit van elkaar ontdekken. De thema’s van duurzaamheid en inclusie staan hierin centraal. Wij werken met een team van vrijwilligers aan het ontwikkelen en testen van verschillende Waterfeest-prototypen.


Met het Waterfeest willen we de verbondenheid vieren van de mens en haar omgeving, en van mensen met verschillende geschiedenissen die samen in het Nederland van vandaag wonen. De mythe van het Waterfeest bestaat uit drie specifieke verhalen, verbonden met de ervaringen van drie kinderen: een verhaal over de watersnoodramp van 1953 in Nederland (Emma), een verhaal over de geschiedenis van de trans-Atlantische slavernij (Eduardo) en een verhaal over de recente arbeidsmigratie die plaatsvindt rondom de Middellandse Zee (Aylan). De verhalen refereren ook aan universele ervaringen van migratie; alles verliezen maar ook de hoop die het geeft om ergens weer een nieuwe plek te vinden. Deze kinderen zijn ieder verwijderd geraakt van hun families en het leven dat zij kenden. Maar met de hulp van elkaar en dolfijn, schildpad en zeehond (die symbool staan voor de verbinding van de mens met de natuur), creëren de kinderen een nieuw leven in het land half onderwater.​


Het Waterfeest werkt vanuit antropologische inzichten aan het belang van gedeelde verhalen en rituelen. Ook past het Waterfeest de creolisatie-theorie toe die gecombineerd wordt met inclusieve co-design werkmethoden. En wij werken graag samen met organisaties en studenten. Tijdens het testen van onze prototypen hebben wij gemerkt dat er veel behoefte is aan een verhaal als het Waterfeest. Hoe bereik je basisscholen met het verhaal? Hoe kun je het Waterfeest succesvol implementeren in de klas? Hoeveel begeleiding moet je geven aan de docenten en kinderen bij het bedenken van zo’n feestdag? Wat voor relevante samenwerkingen kun je aan het Waterfeest koppelen? Dit zijn vragen waar wij ons momenteel mee bezighouden. Inmiddels hebben wij een eerste versie van het boek met de ontstaansmythe en een les-schatkist ontwikkeld die is uitgetest in een groep 7 klas in Amsterdam. We streven ernaar om het Waterfeest te implementeren in 10 basisscholen tegen 2025. Ook jouw hulp is daarbij zeer welkom!


Wil je meer weten, of misschien zelfs meedenken met ons project? Kijk dan op onze site hetwaterfeest.nl!


20 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page