top of page

Meer dan Mooie Kleren

a short movie by Tess Zondervan


Klederdracht is meer dan kleding. Het is meer dan antieke lappen stof en versleten rokken. Klederdracht symboliseert generaties lange verbondenheid; eenheid, individualiteit en afkomst. De korte etnografische film Meer dan Mooie Kleren, gemaakt door Tess Zondervan, vertelt het verhaal van Jannetje Zondervan-Schipper. Jannetje komt van het voormalig eiland Marken en leefde haar halve leven in de lokale klederdracht. Vandaag de dag vult de kleding niet alleen haar kasten, maar ook haar hart. De film verkent de letterlijke en figuurlijke gelaagdheid van de Marker klederdracht.


Meer dan Mooie Kleren is onderdeel van een reeks films van Visuele Antropologie studenten aan de Universiteit van Amsterdam die uitgebracht worden door Cul.


Kijk de film hier: https://youtu.be/eFGTskeMET4


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Traditional attire is more than just clothes. It is more than antique pieces of fabric and worn out skirts. Traditional attire symbolizes generations of connectedness; unity, individuality and descent. The short ethnographic film Meer dan Mooie Kleren (More than Pretty Clothes), made by Tess Zondervan, tells the story of Jannetje Zondervan-Schipper. Jannetje is from the former island Marken and lived half of her life in the local traditional attire. Nowadays her clothing doesn't just fill her closeth, but also her heart. The film explores the literal and figural layerdness of the traditional Marker clothing.


Meer dan Mooie Kleren is part of a series of films from Visual Anthropology students of the University of Amsterdam that are released by Cul.


Watch the film here: https://youtu.be/eFGTskeMET4

4 views0 comments

Related Posts

See All
bottom of page